Katolickie Stowarzyszenie \Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział w Szczecinie

Oddział w Gryficach › Aktualności

Spotkanie po latach
20.11.2014

miniatura

  20 listopada br. w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Szczecinie odbyło się spotkanie autorskie z poetką Alicją Czerwińską –członkiem Rady Oddziału w Gryficach, która prezentowała swój tomik wierszy "A ja tak to widzę".

Linki do zobaczenia i posłuchania:

https://www.youtube.com/watch?v=83T9ZaKNcP4

https://www.youtube.com/watch?v=BB9swzT87G4

 Spotkanie moderował Bartłomiej Ilcewicz. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: ks dr Paweł Płaczek, który jest autorem wstępu i grafiki w przedmiotowymtomiku, prof. Franciszek Łuczko z małżonką, prof. Henryk Banaś, Emilia Kowalska reprezentująca Biuro Ekonomiczne „Aktywa Plus”,   delegacja oddziału z Gryfic z przewodniczącą Teresą Bzdurską, Anna Kędziora – przewodnicząca NSZZ „Solidarność” Służby Zdrowia w Gryficach, Stanisław Suski – przewodniczący NSZZ „Solidarność” Podregion Gryfice, Krzysztof Puc – były przewodniczący Oddziału Zachodniopomorskiego. W spotkaniu uczestniczyły również koleżanki autorki z Liceum Pedagogicznego Dla Wychowawczyń Przedszkoli w Szczecinie. Pani Alicja przywitała je wierszem „Ja widzę Wasze twarze...”. Następnie przedstawiła pokrótce swój życiorys ubogacając je wierszami ze swojego tomiku. Dla pana prof. Banasia, prof. Łuczko oraz wszystkich nauczycieli zadedykowała wiersz „W Dniu Nauczyciela”.   Wspominała również koleżanki, które już odeszły do wieczności. Autorka podziękowała służbie zdrowia za wielką rolę, jaką odegrała w jej życiu wierszem „W dniu Służby Zdrowia”.  Łzy wzruszenia zebranym wycisnęła wierszem „Iskra Nadziei” i „Odpocznij, Ojczyzno:

Za lata walki o godność człowieka, Za biedę i upokorzenie - Odpocznij Ojczyzno moja! Za walkę o kromkę chleba, Za płacz dziecka głodnego - Odpocznij Ojczyzno moja! Za tych, którzy zginęli, Żeby być wolnymi na wieki - Pamiętaj Ojczyzno moja! Za tych, którzy nigdy Wolności nie doczekali - Pamiętaj Ojczyzno moja! Za „Solidarność” ludzką, Za to, że jesteśmy - Dziękuję Ojczyzno moja!  

W dalszej części podkreśliła też ogromną rolę jaką w jej życiu odegrało Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana i wszystkie uroczystości rocznicowe poświęcenia i intronizacji kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Wielki wpływ na twórczość pani Alicji wywarł nasz Wielki Rodak Jan Paweł II, któremu poświęciła kilka wierszy, m.in. „Jan Paweł II – Błogosławiony”, „Sługa Miłosierdzia”, „Ta droga”, „Tam, w dalekim Watykanie”. 

W kolejnej części przewodnicząca Teresa Bzdurska zaprosiła zebranych do wysłuchania wyśpiewanych sercem wierszy pani Alicji, do których muzykę skomponowała Jej córka Agnieszka Grządziela: „Civitas Christiana”, „W życiu – jak we śnie”, „Tam, w dalekim Watykanie”, „Dotknąć nieba”, „Jan Paweł II – Sługa Miłosierdzia”, „Królowo Polski”, „Najjaśniejsza Pani”, „Jedenastego Maja”,, „Pani Jasnogórska”, „Chcę iść”, „Matce”, „Pokochać świat wiosną”.  Zebrani wysłuchali występu z ogromnym wzruszeniem i nagrodzili go gorącymi brawami. 

Następnie głos zabrał prof. Banaś, który zaprezentował program multimedialny dedykowany „Moim uczennicom LPWP, SWP, Studentkom SN, Kolegom, Profesorom, Przyjaciołom”, oraz przeprowadził lekcję, podczas której czas cofnął się na chwilę i absolwentki zamieniły się w czternastoletnie uczennice... Całemu spotkaniu towarzyszyło wiele emocji, ciepłych wspomnień z dawnych lat, popłynęły też łzy wzruszenia. Spotkanie zakończyło się wręczeniem książek z autografem autorki. Ten wieczór dał obecnym możliwość, żeby spojrzeć chociaż przez krótką chwilę na świat oczami autorki, dla której najważniejszy jest zawsze drugi człowiek.  

Motto autorki:    KOCHAM DOBRO - Dla dobrych ludzi bym serce oddała. Dla dobrych ludzi bym rękę podała. Dla dobrych ludzi bym kwiaty narwała. Dla dobrych ludzi bym szczęścia życzyła.   Dla nich niech kwitnie miłość. Dla nich niech kwitnie uśmiech. Dla nich niech kwitnie młodość. Dla nich niech kwitnie życie.                                                                                            Teresa Bzdurska                                                                                      Danuta Radecka

 

« wróć do listy wszystkich aktualności

Zobacz również

Inne oddziały