Katolickie Stowarzyszenie \Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział w Szczecinie

Konkursy › Konkurs Ujejskiego

               Zachodniopomorski Konkurs Recytatorski

                            O Złotą Lirę Kornela Ujejskiego

 

 

O konkursie:

Od kilku lat Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w ramach realizacji programu „Ocalić od zapomnienia” z niemałym trudem próbuje wydobyć z niepamięci osobę i twórczość ostatniego z XIX-wiecznych wielkich romantyków - Kornela Ujejskiego.

Wielki, zapomniany poeta i publicysta, urodzony w przepięknym zakątku Podola u ujścia rzeki Strypy do Dniestru, związał się prawie sześćdziesiąt lat po swojej śmierci nie przypadkowo, ale bez swojego udziału ze stolicą Pomorza Zachodniego - Szczecinem.

Zmaterializowany w pomniku dłuta znakomitego polskiego rzeźbiarza Antoniego Popiela, który kilka lat po śmierci Kornela, z inicjatywy grona przyjaciół skupionych w Towarzystwie Literackim odsłonięto przy ul. Akademickiej we Lwowie, a króry u schyłku II wojny światowej podzielił los mieszkańców Lwowa i jak oni został z niego wyrzucony. Po kilkuletniej tułaczce, ostatecznie trafił w listopadzie 1956 r.na fali "październikowej odwilży" do Szczecina, gdzie został postawiony „po cichu”, jakby wstydliwie w samym centrum miasta, nieopodal Bramy Portowej.

9 grudnia 2006 r., tj. prawie dokładnie w 50. rocznicę jego przybycia do Szczecina i 105. rocznicę pierwszego odsłonięcia we Lwowie, staraniem Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” pomnik został powtórnie poświęcony i odsłonięty. Niebawem, we wrześniu następnego roku zorganizowano wielkie uroczystości z okazji 110. rocznicy śmierci poety, połączone z I Zjazdem Rodzin Ujejskich.

Pokłosiem przedstawionych wyżej starań i obchodów, a także drogą do zwrócenia uwagi na pomnik poety oraz na jego osobę i twórczość, jest ogłoszony w 2007 r. przez nasze Stowarzyszenie Zachodniopomorski Konkurs Recytatorski o „Złotą Lirę” Kornela Ujejskiego. 

Obejmuje on swoim zasięgiem teren całego województwa Zachodniopomorskiego, odbywa się w trzech etapach: szkolnym, rejonowym i wojewódzkim (finał), pod honorowym patronatem Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi oraz Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i ma na celu:

Konkurs ma być również drogą do przyjęcia imienia Kornela Ujejskiego przynajmniej przez jedną ze szkół województwa Zachodniopomorskiego na swojego patrona.

Kornela Ujejskiego i innych wielkich poetów i pisarzy nie ma w programach szkolnych, a ich książki zostały usunięte-  nie tylko ze szkolnych bibliotek - bardzo skutecznie.

Dlatego tym większe słowa uznania należą się uczniom, którzy od kilku lat biorą udział w tym Konkursie, nauczycielom, którzy ich do niego przygotowują, a także dyrekcjom szkół, które ich w tym dziele wspierają. 

Zastanówmy się czymże jest poezja?

Na pewno jest wyrazem stanu ducha jego twórcy, zaś w relacjach społecznych emanacją ducha narodowego wieszczoną pro publico bono.

Poezja jest więc tym spoiwem tworzącym siłę przyciągania pomiędzy atomami jednostek budującymi naród, zmaterializowanym wyrazem więzi duchowej i historycznej łączącej kolejne pokolenia w ich marszu ku wspólnemu, jednemu dobru. Jest zatem kapitałem, bogactwem przekazywanym nam na naszą drogę życia.

Rodzi się więc pytanie do nas, dzisiaj o tę drogę i ten nasz marsz, o jego cel i kierunek i o rozumienie wspólnego dobra.

Jakże trudno w dzisiejszym świecie z jego kultem korzyści i przyjemności zrozumieć hasło: Bóg, Honor i Ojczyzna. Jak trudno spotkać Boga i jego ład, Honor i jego cnoty, i wyznaczyć granice tego co ojczyste bez poezji.

A nasza poezja naprawdę nie zna granic i od Odry po jary Dniepru, od Bałtyku po Morze Czarne, kreśli z miłością swe rymy w „Pieśni o ziemi” – Wincentego Pola, w dumkach ukrainnych – Bohdana Zaleskiego, w grozie rzezi humańskiej „Zamku Kaniowskiego” Seweryna Goszczyńskiego, by dalej brzmieć trelem słowika litewskiego – Władysława Kondratowicza, lirnika mazowieckiego – Teofila Lenartowicza, w poezji romantycznego piewcy Podola – Maurycego Gosławskiego.

„Bo stare polskie mury są jak stare prawa,Wznoś je, a poznasz, że to wieków praca krwawa,Której sam czas nie podciął jeszcze kłami swemi,Popraw je, a przebędziesz wieki w nich i z niemi” (W. Pol)

Chylę więc przed Wami czoło za wolę i gotowość stanięcia w szranki tego turnieju recytatorskiego o „Złotą Lirę” Kornela Ujejskiego. Niechaj uskrzydla Was polski duch poezji i budzi nas słuchających swoją potęgą słowa!”.

„Kochajcie Ojczyznę nie świątecznie, ale codziennie, zawsze, trwale i stale” Kornel Ujejski

Zobacz również