Katolickie Stowarzyszenie \Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział w Szczecinie

Zespoły w Szczecinie

 

Zespół w Dębnie

Przewodniczy temu Zespołowi Aneta Dobropolska

Zespoły w innych oddziałach