Obrót dewocjonaliami – co może mieć na niego wpływ?

Dla osób, które sprzedają dewocjonalia Białystok – jak i cały wschód kraju – są bardzo opłacalnym rynkiem. Co zatem ma wpływ na ich popularność i czy decyduje o wszystkim wyłącznie religijność?

Żywotność Kościoła

Na popularność dewocjonaliów ogromny wpływ ma między innymi żywotność Kościoła, jako wspólnoty. Jeśli na danym obszarze rozwija się on prężnie, zainteresowanie przedmiotami kultu religijnego jest zdecydowanie większe. Co ważne, nie chodzi tu o zwyczajną religijność. Jeśli opiera się ona na zamkniętej strukturze, żywotność wiary nie jest w niej duża. Oznacza to oczywiście spadek zainteresowania tego typu przedmiotami.

Cuda, cuda ogłaszają!

Na zwiększoną popularność dewocjonaliów wpływ mają również cuda a zwłaszcza te eucharystyczne. Na mapie Polski na przełomie ostatnich kilku lat, pojawiły się nowe sanktuaria, które są owocem tamtejszych objawień, bądź innych, nadnaturalnych zjawisk. Zwiększone zainteresowanie dewocjonaliami w Białymstoku wynika również z faktu, że w danym kościele (bądź na terenie danej parafii) pojawiło się np. szereg uzdrowień.

Wydarzenia o charakterze zwykłym

Sprzedaż dewocjonaliów jest uzależniona również od kalendarza a zwłaszcza od wydarzeń w przestrzeni religijnej. Mogą one mieć charakter ogólnokrajowy (np. święta stałe, święta ruchome itd.). Mogą one też mieć formę tymczasową, różną dla różnych parafii, miejsc, czy kościołów (np. Pierwsza Komunia Święta).