Figurka św. Michała Archanioła

Archanioł Michał był wojownikiem, Księciem Niebiańskiej Armii, która miała walczyć ze złem. Jest więc aniołem walecznym, który daje ludziom siłę w tych momentach, w których najbardziej jej potrzebują. Figurka św. Michała Archanioła przypomina o tym fakcie i stanowi przypomnienie, że wierny może zawsze zwrócić się o wstawiennictwo do swojego opiekuna, którym w tym przypadku będzie Archanioł Michał.

Figurka św. Michała Archanioła: przypomnienie o kwestiach najważniejszych

Nie ulega wątpliwości, że figura św. Michała Archanioła jest jedynie materialnym odzwierciedleniem niematerialnej istoty, jaką jest anioł. Anioły nie mają ciała, są wyłącznie bytami duchowymi i nie inaczej jest z Archaniołem Michałem. Dlaczego to takie ważne? Z kilku powodów:

  • figura z określonego materiału ma dawać jasny sygnał, że to nie materia, z której została wykonana, jest ważna, ale wartości duchowe, które figurka symbolizuje;
  • figurę św. Michała Archanioła można uznać za swego rodzaju przypomnienie o tym, że Bóg, także pod postaciami niewidzialnym dla człowieka aniołów, działa w jego życiu nieustannie;
  • wartości duchowe są ważniejsze od materialnych i to one mogą prawdziwie zmienić czyjeś życie, nie dobra doczesne i o tym przypomina materialna figurka niematerialnego anioła.

Dla kogo jest figura?

Dla wszystkich wiernych, którzy zdają sobie sprawę z mocy wysłanników bożych, którymi są aniołowie. Ta moc działa w sposób niewytłumaczalny. Figura zatem będzie przedmiotem, który o owej niewytłumaczalności będzie przypominał. Zobacz: https://www.meritohurt.pl/figurki/figurki-sw-michal-archaniol.html