Wychowanie dzieci w wierze

Rodziny, które kierują się każdego dnia wiarą w swojej codzienności, w pewnym momencie stają przed dużym wyzwaniem wychowania dzieci, aby czuły obecność Boga. Odpowiedzialność za wewnętrzne życie duchowe dziecka zwłaszcza w pierwszych latach jego życia spoczywa na barkach rodziców, a także bliskich członków rodziny. Obecność kropielnicy, ikon oraz krzyży w domu rodzinnym jest więc bardzo ważna, ponieważ dziecko ma szansę dostrzegać symbolikę obecności Boga w życiu rodziny.

Ważne rozmowy z dzieckiem

Podstawą wychowywania dziecka w duchu wiary jest codzienna rozmowa. Wyjaśnianie oraz tłumaczenie dziecku sposobów w jaki Bóg działa w jego życiu, pozwala mu dostrzegać te sytuacje w sposób samodzielny przez całe dalsze życie. Nauka szczerej modlitwy oraz wykonywania znaku krzyża, które umożliwia kropielnica w domu, to podstawy o jakie należy zadbać od początku. Dziecko, które doskonale zna Boga i dostrzega jego obecność na co dzień, z pewnością będzie kierowało się wiarą w dorosłym życiu.

Wykorzystanie kropielnicy i innych sakramentaliów każdego dnia

Dziecko, które po wejściu do domu wykonuje znak krzyża, zyskuje świadomość, że w jego domu rodzinnym obecny jest Bóg. Dzięki temu nigdy nie czuje się opuszczone, a także samotne i z każdą sprawą może skierować się do niego podczas modlitwy. Szczera oraz świadoma modlitwa i wykonywanie znaku krzyża to pierwsze przejawy życia zgodnego z wiarą już od wczesnego dzieciństwa oraz dostrzegania Boga w każdej chwili. Warto zobaczyć: https://www.meritohurt.pl/kropielnice.html